OUR SERVICES

บริการของเรา

K-HA INTERIOR & DESIGN
เปิดให้บริการ ด้วยประสบการณ์ทำงานขรับออกแบบ,
ออกแบบ-ตกแต่งภายใน บ้าน, คอนโด, สำนักงาน, ร้านค้า
ทั้งในห้างสรรพสินค้า และตามอาคารก่อสร้าง, ต่อเติมงาน
โครงสร้างอาคาร และที่พักอาศัย พร้อมรับให้คำปรึกษา
ก่อนตัดสินใจ

” ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ
บริการ และงานของเรา ”